Tanduttagning

Implant & Esthetic Center

När bör man ta bort en tand?
Utan tänder är det svårt att finfördela maten och producera tal. En hel tandrad är också en viktig del av utseendet och ett vackert leende. Bristen på tänder kan dessutom leda till funktionsstörningar i munnen och käken.

Man brukar dra ut en tand när det inte finns några andra alternativ. Ibland är tanden svårt skadad att den inte längre går att rädda. Det finns flera skäl till att ta bort en tand. Tanden kan vara svårt karies angripen, eller så kan patienten ha långt gången tandlossning, parodontit. Det kan finnas en akut varhärd längst ner i tandens rot eller så kan tanden vara svårt skadad till följd av en olycka.

I vissa fall kan man också behöva ta bort en tand i samband med tandreglering eller protetiskt behandling. Borttagning av en tand görs också ofta vid en tandsanering före strålbehandling.

Visdomständer
Visdomständerna kommer vanligen fram i 20års åldern. En del visdomständer kan man lämna delvis utväxta eller utan att ha vuxit ut alls. Ibland saknar man visdomständer helt. För det mesta brukar visdomständerna orsaka mer skada än nytta. När visdomständerna inte längre får plats i tandbågen förhindras de från att komma fram.

Ofullständig tandsprickning medför ofta en inflammation i vävnaden runt tanden, vilket kallas perikoronit.

Perikoronit kan orsaka smärta, en hettande känsla och svullnad samt begränsningar i munnens öppningsrörelse. Tandköttsfickan kan utsöndra var, vilket gör att man kan koppla dålig smak och lukt till sjukdomsbilden. Perikoronit behandlas med antibiotika, men när det lugnat ner sig bör man ta bort visdomstanden för att undvika en ny inflammation. Eftersom visdomständerna dessutom ligger längst bak i tandbågen är de svåra att hålla rena och angrips lätt av karies.

Panoramatomografibild
För att kunna göra en bra bedömning av visdomständernas läge och sprickningsgrad måste man ofta ta en panoramatomografibild av munnen och käken. Tandens plats, utvecklingsgrad och form påverkar borttagningsmetoden. I de enklaste fallen kan tanden bara ryckas ut. I de svåraste fallen måste tanden tas bort kirurgiskt.

Borttagning av visdomständer
Borttagning av visdomständer är oftast lättare hos ungdomar, innan de börjar fästa ordentligt i käkbenet. Ungdomar läker dessutom ofta snabbare. Vid vissa fall får visdomständerna plats i tandbågen och går att hålla rent, vilket innebär att man inte nödvändigtvis måste ta bort dem. Även svårare borttagningar och operationer av tänder utförs professionellt och smärtfritt hos oss.

Vad ersätts den borttagna tanden med?
Den borttagna tanden kan ersättas genom olika metoder, som implantatbehandling eller brokonstruktioner. Ersättning av en tand kommer framför allt på fråga om den satt synligt eller om den har en viktig funktion vid tuggning. Vid implantatbehandling sätter man en konstgjord rot, ett implantat, i benet, så att man kan bygga upp en ny tand. Borttagna tänder ersätts också med brokonstruktioner, som fästs med hjälp av implantatet eller intilliggande tänder.

 

 

Kontaktuppgifter

Vi finns på Baltzarsgatan 1

Tel: 040-23 73 83
E-post: mail@iecenter.se

Öppetider
Måndag – torsdag 09.00 – 17.00
Fredag: 09.00 – 15.00

Telefontider:
Måndag, tisdag och torsdag
08.30 – 16.30
Onsdag och fredag 08.30 – 14.00
Lunchstängt mellan 12.30 – 13.00

Kontakta oss på +46 23 73 83 eller mail@iecenter.se